loading

אנו מייצרים/מתאימים/מפתחים סדנאות  בהתאם לאפיון צרכים . בצוות המשלב עולמות תוכן שונים ,גם מעולם היצירה והאומנות מתבצע סיעור מוחות משותף ואנו מציגים מספר אופציות …..

חותרים למצויינות

חותרים למצויינות - אוקיינוס אדום –משימה ארגונית בסביבה סוערת.

הביטוי אוקיינוס אדום, מבטא שוק תחרותי מאד, מרובה ספקים, המתחרים על לקוחות. לכל הספקים יש ערך דומה וכולם טורפים את אותם הלקוחות. השאיפה של כל ארגון היא לפתח ולשמר יכולות המבדלות אותו מן הספקים האחרים ומקנות לו יתרון  וערך ייחודי עבור הלקוחות. במצב זה הופך הארגון, חלק מן האוקיינוס מאדום לכחול.

בתרגיל ייחודי  ואקטיבי נהנה להפוך מאוקיינוס אדום – לכחול!

כימייה מולקולארית

כימייה מולקולארית

ממשקים ניהוליים

ממשקים ניהוליים

"מכונת הממשקים"

מכונה שבנוייה ממספר מחלקות/צוותים שרק יצירת ממשקי עבודה מתואמים
יגרמו לתוצאה מיוחדת במכונה

להדליק את הניצוץ

להדליק את הניצוץ

פעילות העוסקת בחדשנות , יצירתיות ,יוזמה

פעילות מדליקה!!!